Oturum Başkanı Özkan MUCUK

EBSO Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Özkan MUCUK

wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen “Sanayide Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı” konulu panele, YK Başkan Yardımcımız Metin AKDAŞ katıldı. Oturum Başkanlığını, EBSO Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Özkan MUCUK’un yaptığı panelde konuşan AKDAŞ: “Yaşadığımız süreç, yenilenebilir enerjiyi ekonomik kalkınma planlarının önemli bir stratejik unsuru haline getirmiştir. Gelişmiş ülke veya az gelişmiş ülke fark etmeksizin, enerji arz güvenliği de milli bir meseleye dönüşmüştür. Çünkü, teknolojik değişimle birlikte tüketimi hızla artan enerji ihtiyacı, dışa bağımlı yapı içerisinde kaynakların sonsuz olmadığı gerçeği ile yüzleştirerek ülkeleri endişeli bir sürece itmektedir. Küresel Yenilenebilir Enerji 2022 raporuna göre; Sanayi ve tarımda yenilenebilir enerjinin payı on yılda yüzde 4 puan arttı. Yenilenebilir enerjinin, küresel sanayi ve tarımdaki payı %16,1. Endüstriyel süreçlerin artması yenilenebilir enerji kullanımının artmasını sağlasa da, sanayide doğrudan yenilenebilir enerji politikaları sınırlı kalmaktadır. Bugün artık yenilenebilir enerji hedefleri, sadece ülke politika yapıcılar tarafından değil; şehirler, sanayi, sektörler özelinde de dikkate alınmaktadır. Böylece hem tüketimin karşılanması hem de çevrenin korunması ana amaç haline gelmiştir.”

Diğer Yazılar