Test ve Devreye Alma Hizmetleri kapsamında, yeni tesis edilmiş veya hali hazırda işletmede bulunan enerji tesisleri için, YG kademesinde Primer & Sekonder Testler, AG kademesinde  Elektrik İç Tesisleri Denetimi, Toprak Çevrim Empedansı, Toprak Özgül Direnci, Yıldırımlık tesisatı kontrol ve  ölçümleri, izolasyon ve dayanım testlerini uzman teknik personelimiz ile yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak son teknolojiye sahip cihazlarımız ile mühendislik hizmetleri sunmaktayız.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği problemlerinin yaratmış olduğu olumsuz çevresel etkilerin sonucu olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler, endüstrilerinin büyük oranda ihtiyaç duymakta olduğu elektrik enerjisinin daha ucuz, verimli ve temiz kaynaklarla temini için çağdaş güç sistemleri teknolojileri ile birlikte, akıllı izleme, ölçme, koruma, kestirimci bakım, test ve devreye alma hizmetlerinin gerçekleştirilmesini elektrik sektörünün vazgeçilmez unsurları haline getirmişlerdir. Böylelikle elektrik enerjisi daha ucuz, daha kaliteli ve daha güvenilir hale gelmekte ve her yıl küresel ölçekte milyarlarca doları bulabilecek elektrik enerjisi kaynaklı maddi kayıplar ile birlikte esas öneme haiz insan ve canlı hayatına yönelik kayıplarının önüne geçilmektedir.

ÖzMÜHENDİSLİK olarak bu kapsamda sahip olduğumuz yıllara dayalı mühendislik birikimimizi ileri teknolojinin sunmuş olduğu olanaklar ile birleştirerek elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım aşamalarında arz güvenliğinin, yönetilebilirliğinin ve ölçüle bilirliğinin sağlanabilmesi için aşağıda sıralı hizmetleri en üst kalitede, uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

 • esis Kısa Devre Etüdü, Röle Koordinasyonu
 • Arıca Kök Neden Analizi (Root cause analysis)
 • Transformatör Test ve Raporlanması
 • Orta Gerilim Anahtarlama Elemanı Test ve Raporlanması
 • Sekonder Röle Koruma Sistemlerinin Test ve Raporlanması
 • Alçak Gerilim Anahtarlama Elemanı Test ve Raporlanması
 • Kompanzasyon Sistemi Test ve Raporlanması
 • Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
 • Termografik (Termal) Görüntüleme Ölçümleri ve Raporlanması
 • Aydınlık Şiddeti Ölçümleri ve Raporlanması
 • Yağ Delinme, Çözülmüş Gaz Analizi Testleri ve Raporlanması
 • Manyetik Alan Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması
 • Elektrik Tesislerinin Süreklilik Testlerinin Yapılması ve Raporlanması
 • Kaçak Akım Rölesi Test ve Raporlanması
 • Güç Kalitesi, Enerji Verimliliği ile Harmonik Ölçümleri ve Raporlanması

Adres

İzmir Aydın Asfaltı No:40/C K-Blok TorbaKent, 35860 Torbalı/İzmir

Bize Ulaşın